Wyłączniki

WYŁĄCZNIKI

Wyłączniki ciśnieniowe (tzw. presostaty)- to urządzenia, których zadaniem jest pomiar ciśnienia oraz załączanie lub rozłączanie styków elektrycznych przy zadanym przez użytkownika ciśnieniu.

Wyłącznik ciśnieniowy jest swoistym rodzajem czujnika, który wskazuje różnice ciśnień.
Są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi i mają za zadanie utrzymanie ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach.

mdr14